Toppnivå

Hva er et toppnivå generelt på nettet?
Et toppdomene (TLD) er et av domenene på det høyeste nivået i det hierarkiske domenenavnsystemet på Internett etter rotdomenet. ... Domenenavnene på t...
Har domener på toppnivå i landskode nettsteder på andre nivå eller bare alltid på domener på tredje nivå?
Hvilket er ikke et toppdomene på land?Hva er de to typene toppdomener?Hva er domenekomponenten på toppnivå?Hvordan tildeles andre nivå domenenavn?Hvem...