Løsning

Kan vi bruke regex i roboter.txt -fil for å blokkere nettadresser?
Løsning: Vanlige uttrykk er ikke gyldige i roboter. txt, men Google, Bing og noen andre roboter kjenner igjen noe mønstermatching....
Å bygge et intranett
Følg disse fem trinnene for å lage et intranett som passer for din bedrift.Plan for adopsjon og endring. ... Skissere intranettets formål. ... Søk inn...