Python

Hvordan kan jeg kjøre kommandoer i systemet mitt ved hjelp av et nettsted som kjører på min lokale server?
Hvordan driver jeg et nettsted lokalt?Hvordan kjører jeg et Python -prosjekt på localhost?Hvordan kjører jeg en lokal HTML -server?Hvordan konfigurere...
Alternativer til PHP [lukket]
La oss se på hvilke alternativer til PHP som finnes og som har vist seg å være bedre enn PHP i noen aspekter.JS. Node. ... Python. Som du vet, er Pyth...