Mikroformater

Støtter søkemotorer mikroformater2?
Microformats2 er en oppdatering av mikroformater som gir en enklere måte å kommentere HTML -strukturert syntaks på & ordforråd enn tidligere tilnæ...