Gzip

Hvorfor ber Pingdom Tools meg om å komprimere komponenter med gzip
Advarselen "Komprimer komponenter med GZIP" oppstår når Pingdom oppdager en eiendel som ikke er komprimert med GZIP. ... Hvis du fortsatt ser “Komprim...
Hvordan konfigurerer jeg gzip til å fungere på eksterne ressurser
Hvordan aktiverer jeg gzip -komprimering?Hvordan vet jeg om gzip -komprimering er aktivert?Hvordan komprimerer jeg en komponent med gzip?Hvordan slår ...
Gzip -komprimering fungerer ikke
Den andre grunnen til at Gzip ikke fungerer, er at du har ekstremt store filer på nettstedet ditt. Eldre versjon av Gzip har en filstørrelsesgrense på...
Er det noe poeng å komprimere HTML når du bruker GZIP?
Når bør du ikke bruke gzip -komprimering?Hvordan optimaliserer jeg nettstedet mitt med gzip -komprimering?Hvordan aktiverer jeg gzip -komprimering i H...
Skal jeg bruke gzip for å komprimere HTML -koden min?
Er GZIP komprimering effektiv? Svaret er et klart ja! Ifølge Google sparer anslagsvis 70-90 prosent av den opprinnelige filstørrelsen ved å bruke GZIP...