Antivirus

Siden er blokkert av antivirus
Slik stopper du antivirus fra å blokkere et nettsted?Åpne antivirusprogrammet og velg SettingsProtection.Velg Web Anti-Virus.Velg Avanserte innstillin...